Bize Ulaşın!

Kurumsallaşma Danışmanlığı

İBK Danışmanlık

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Türkiye’de kamu kurumlarını bir kenara bırakırsak, şirketlerin yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturuyor. Yine Türkiye’de kurulan 100 işletmenin ancak 4 tanesi 3. nesle devredilebilmektedir. Hatta 80 tanesi kurucusunun ömrü ile sınırlı bir yaşam eğrisi mevcuttur Aile şirketlerinin en büyük sorunu kurumsallaşamamalarıdır. Kurumsallaşamayan şirketler yok olup gitmektedir.

Kurumsallaşma; bir işletmenin, faaliyetlerini yönetici ve çalışanların  varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasıdır.

Yönetim Danışmanlığı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarının çıkarılmasından kurum değerlerinin tüm çalışanlar tarafından müşterilere hissettirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir. Aile şirketlerinin devamlılığının sağlanması ve nesiller boyu yüksek performans ile varlıklarının sürdürülebilmesi için şirket ve aile arasındaki dengeleri kuracak olan bir aile içi ilişkiler sisteminin kurulması çok büyük önem taşır.

Kurumsallaşmanın Faydaları: 

1-Kuruluş daha düzenli ve sistemli çalışır.

2-Rekabet gücünü artırır.

3-Kontrolü sağlamak kolaylaşır.

4-Hata yapma oranı düşer.

5-Kuruluşun hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

6-Yetki ve sorumluluklar açıktır.

7-Kararlar daha kolay alınır.

8-Farklı bakış açıları ortaya çıkar.

9-Bütçe ve iş planları daha açıktır.

10-İşveren ve yöneticiler kendi işleri için zaman bulur ve kurumsal verimlilik artar.

Aile şirketlerinin kurumsallaşma süreci şirketin kurumsallaşması ve aile ilişkilerinin kurumsallaşması olmak üzere iki farklı boyutta ele alınmalıdır. İBK Danışmanlık A.Ş, uzman kadrosuyla şirketlerin kurumsallaşmasını sağlıyor.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamında işletmenin hususiyetlerine göre aşağıdaki konular değerlendirilecektir.

1) Yönetim kurulu organizasyon yapısını oluşturmak
2) Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
3) Yönetim kurulu raporlama sistemini oluşturmak
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uyşulamalarını belirlemek ve bunların şözetimini yapmak,
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
6) Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, Şirket’in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilerek
değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak
7) Kurumsal beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
8) İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak. Buna uygun olarak görev ve sorumlulukları belirlemek
9) Tüm personelin görev ve yetki dağılımlarını belirlemek.
10) Kurum iç denetim birimini oluşturmak, düzenli aralıklarla denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
11) Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek

İşletmenin ihtiyacına göre gerekli kurumsal analizler yapılır, değerlendirme yönetim birimleriyle tartışılır. Acil-öncelikli gibi önem sırasına göre iş planı oluşturulur ve aksiyona şeçilir.

Sohbete başla!
WhatsApp ile iletişime geçin.
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?