Bize Ulaşın!

Vergi İnceleme/İzaha Davet

İBK Danışmanlık

Vergi İnceleme/İzaha Davet

Herhangi bir nedenden dolayı Maliye Bakanlığı VDK Vergi Müfettişleri tarafından incelemeye alınması sonrası gerekli mali hukuki desteğin sağlanması. Vergi incelemesi alanında Danışmanlığımızın bilgi/tecrübe birikimi ile optimum çözüme kavuşturmak temel gayemizdir.

Müşterilerimiz nezdinde Maliye Bakanlığı tarafından risk analizi, vergi iadeleri ve ihbar gerekçeleri ile yapılan tam, sınırlı ve karşıt incelemeler, danışmanlığımız tarafından dikkatli yönetilmesi ve mükellef çıkarlarının en üst seviyede gözetilerek yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Özellikle incelemeye başlama tutanağı imzalandıktan sonra mevzuatın mükelleflere verdiği geniş hakların inceleme elemanına karşı kullanılması ve sonrasında doğabilecek uyuşmazlıklarda verilecek hizmetler büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda danışmanlığımız, inceleme başlamadan önce gerekli ön hazırlıkların yapılmasını, inceleme elemanı ile ön görüşmenin gerçekleştirilmesini, inceleme sürecinde yapılan tespitlerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla inceleme elemanı ile gereken diyaloğun sürekli olarak sağlanmasını ve inceleme süreci ile ilgili olarak mükellefin sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlamakta ve müşterilerimizin vergi incelemelerinden en iyi sonucu elde edecek şekilde çıkmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında inceleme esnasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları nedeniyle doğan ilave vergi ve cezaların uzlaşma ya da yargı yolu ile çözülmesi konusunda müşterilerimizin doğru değerlendirme yapmalarını sağlamak.

İzaha Davet Danışmanlığı

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

482 Sayılı VUK Tebliği uyarınca izaha davet konuları açıklanmıştır. Şimdilik mezkur tebliğ ile 16 konu başlığı belirlenmiş olup Maliye Bakanlığı kendisine tanınan yetki dolayısıyla konuları arttırmaya devam edebilecektir.

İzaha davet Edilmeden Danışmanınıza izah edebilirsiniz.

Vergi Uzlaşmaları Danışmanlığı

Tarhiyat öncesi veya Tarhiyat sonrası uzlaşmalar için gerekli mali hukuki destekler

Sohbete başla!
WhatsApp ile iletişime geçin.
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?