Bize Ulaşın!

KVKK İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI AYDINLATMA METNİ

Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adea Danışmanlık Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

IP Bilgileri, internet servis sağlayıcısının ismi, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, web gezgini yazılımının versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi sitesine yönlendiren internet sitesi, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız ad, soyadı, T.C. Kimlik no, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel verileriniz Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

1.1. Kişisel Verileriniz İşleme Amaçları

• İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz,  internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

• İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

• İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, 

• Sizlerle iletişim kurma,

• Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,

• Pazarlama faaliyetleri,

• Sözleşme öncesi ön görüşmelerin yapılması ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

• İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

amaçlarıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi’ne yüklenen yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz bulut depolamaları ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin depolanması suretiyle açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

➢ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

➢ Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

➢ Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,

➢ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

➢ Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

➢ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesinive/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişiselverilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

➢ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlindezararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği 

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çerezler, internet sitesine son giriş tarihinden itibaren 1 yıl süreyle,

İş başvurusu için paylaştığınız kişisel veriler 2 yıl süreyle,

Müşteri yetkilisi veya müşteri çalışanı olarak paylaştığınız kişisel veriler 3 yıl süreylesaklanacaktır.

7. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Adres:Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:1 Polat Tower Daire:36 Bağcılar/İSTANBUL

Telefon: 0531 508 64 81 / 0212 803 60 66

e-posta:  info@adeadanismanlik.com

8. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited ŞirketiKVKK Sorumlusu tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi’nin yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Adea Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Sohbete başla!
WhatsApp ile iletişime geçin.
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?